ถามฉันว่าฉันเป็นอย่างไร คุณเป็นอย่างไรบ้าง? อย่าถาม!